W związku ze zgłoszeniem interwencyjnym dotyczącym zanieczyszczenia rzeki Drwęcy w dniu 17 listopada 2022 r. dokonano oględzin stanu czystości wód rzeki Drwęcy na odcinku od Michałowa do ul. Sienkiewicza w Brodnicy. Inspektorzy WIOŚ w wybranych punktach, dokonali oceny czystości wody rzeki za pomocą przenośnego sprzętu pomiarowego. Przeprowadzone badania podstawowych wskaźników jakości wód nie potwierdziły zanieczyszczenia rzeki. W trakcie oględzin stwierdzono występowanie na powierzchni wody niewielkiej ilości piany. Piana tworzyła się samoistnie w miejscach zawirowań oraz w miejscach występowania roślinności wystającej z nurtu rzeki.

Jednocześnie stwierdzono zanieczyszczenie brzegu rzeki odpadami pochodzącymi z pobliskich działek rekreacyjnych, co stało się podstawą do wystąpienia do Burmistrza Brodnicy z wnioskiem o podjęcie działań zgodnie z posiadanymi kompetencjami.