W dniu 16.05.2021 r. WIOŚ w Bydgoszczy, otrzymał informację, że funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji we Włocławku zatrzymali nielegalny transport odpadów w m. Nakonowo, gmina Kowal. Transport został zatrzymany na terenie działki rolnej.

Na miejsce niezwłocznie udali się inspektorzy Delegatury WIOŚ we Włocławku. Na naczepie zatrzymanego transportu stwierdzono 10 sztuk paletopojemników wypełnionych nieznaną substancją.  W czynnościach udział brała grupa chemiczna z KM PSP we Włocławku, która pobrała próby z 4 pojemników.  Transport wraz z odpadami  został zabezpieczony przez policję, w dniu dzisiejszym zostanie skierowany na wyznaczone miejsce magazynowania odpadów.

Z uwagi na podejrzenie nielegalnego pozbywania się odpadów kierowca został zatrzymany przez policję. W kolejnych dniach inspektorzy WIOŚ będą kontynuować czynności w sprawie.