WAŻNE DLA KLIENTÓW WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA w BYDGOSZCZY

Na podstawie § 8 ust.1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemiologicznego (Dz.U.poz.433), w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie obywateli

z dniem 16 marca 2020 r. zmienia się zasady przyjmowania interesantów w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Bydgoszczy:

  1. Wszystkie wcześniej umówione wizyty dotyczące spraw załatwianych przez Inspektorat zostały anulowane. W celu uzgodnienia dalszego sposobu postępowania prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikiem merytorycznym załatwiającym sprawę.
  2. W zakresie prowadzonych postępowań administracyjnych wszystkich interesantów, którzy chcą skorzystać z prawa zapoznania się z materiałem dowodowym uprzejmie prosi się o uprzedni kontakt z:
    • WIOŚ w Bydgoszczy +48 52 582 64 70 lub 71
    • Delegatura w Toruniu +48 56 611 52 29
    • Delegatura we Włocławku +48 54 231 21 03

lub bezpośrednio z pracownikiem merytorycznym, prowadzącym sprawę.

  1. Zachęcamy do korzystania z portalu epuap.gov.pl

Aby potwierdzić profil zaufany nie trzeba udawać się do Urzędu, wystarczy zrobić to za pośrednictwem bankowości elektronicznej – na stronie www.pz.gov.pl

 

WAŻNE: Z uwagi na umiejscowienie części Wydziałów i Działów WIOŚ w Bydgoszczy w obiektach Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego – obowiązują zasady oraz godziny przebywania  interesantów wyznaczone przez K-P UW.