W dniu 28.04.2021 r. do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy wpłynęło zgłoszenie dotyczące zrzutu ścieków do niewielkiego zbiornika wodnego na terenie Leśnictwa Gródek w miejscowości Krąplewice. Inspektorzy niezwłocznie udali się na miejsce zdarzenia. W wyniku oględzin terenu stwierdzono zanieczyszczenie zbiornika mętną cieczą barwy zielono-szarej, wydzielającą woń charakterystyczną dla ścieków bytowych. Ze zbiornika oraz wpadającego do niego rowu melioracyjnego pobrano próby wody do badań laboratoryjnych. Ponadto rozpoczęto działania kontrolne w lokalnym zakładzie, z terenu którego pobrano próbę ścieków do analizy. Dalsze postępowanie w sprawie jest uzależnione od wyników badań i ustaleń kontroli.