a a a
BIP Facebook ePuap

Aktualności

Archiwum
16.10.2021

Niewłaściwe gospodarowanie odpadami w m. Strzelno

W dniu 16.10.2021 r., dyżurni WIOŚ W Bydgoszczy otrzymali od Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie informację o ujawnieniu miejsca nielegalnego magazynowania odpadów w m. Strzelno. Inspekt...
Czytaj więcej
14.10.2021

Wspólne działania kontrolne WIOŚ w Bydgoszczy z Policją i Strażą Graniczną

W ramach wspólnych działań z Policją i Strażą Graniczną, w dniu 14.10.2021 r. inspektorzy Delegatury WIOŚ we Włocławku, przeprowadzili oględziny działki w związku z podejrzeniem prowadz...
Czytaj więcej
07.10.2021

Seminarium – gospodarka odpadami w jednostkach samorządu terytorialnego

W dniu 05.10.2021 r. w ramach działań Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „Salutaris” przy współpracy z Kolegium Jagiellońskim TSW w Toruniu, odbyło się seminarium poświę...
Czytaj więcej
01.10.2021

Podpisano porozumienie regionalne pomiędzy KWP w Bydgoszczy i WIOŚ w Bydgoszczy.

W dniu 30.09.2021 r. podpisano porozumienie regionalne pomiędzy KWP w Bydgoszczy i WIOŚ w Bydgoszczy. W wydarzeniu uczestniczył Główny Inspektor Ochrony Środowiska - Michał Mistrzak. Po...
Czytaj więcej
24.09.2021

Zanieczyszczenie kolektora deszczowego w Aleksandrowie Kujawskim

W dniu 24.09.2021 r. przedstawiciel Urzędu Gminy w Aleksandrowie Kujawskim zgłosił zanieczyszczenie kolektora deszczowego, prowadzącego wody deszczowe do stawu Karpus. Na miejsce niezwłocznie u...
Czytaj więcej
17.09.2021

Ujawnienie odpadów porzuconych w m. Łowin, gm. Pruszcz.

W dniu 15.09.2021 r. inspektorzy WIOŚ w Bydgoszczy otrzymali zgłoszenie z KMP w Bydgoszczy, dotyczące ujawnienia kolejnego miejsca nielegalnego magazynowania odpadów w m. Łowin, gm. Pruszcz. ...
Czytaj więcej

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu
Służba cywilna
Ministerstwo Klimatu i Środowiska
Stop smog
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
Unia Europejska