a a a
BIP Facebook ePuap

Aktualności

Archiwum
25.05.2023

Opad pyłu w m. Krusza Zamkowa

W dniu 24.05.2023 r. do WIOŚ w Bydgoszczy została przekazana informacja o prawdopodobnej nadmiernej emisji pyłu, której źródłem może być CIECH Soda Polska S.A. Zakład w Inowrocławiu.  Wg...
Czytaj więcej

Zakopywanie odpadów na prywatnej posesji – sprawca zatrzymany przez policję.

W dniu 24.05.2023 r. inspektorzy grupy interwencyjno-wyjazdowej delegatury WIOŚ we Włocławku ujawnili zakopywanie odpadów na terenie prywatnej posesji w powiecie lipnowskim. Na miejscu zdarzenia...
Czytaj więcej

Zakopywanie odpadów w m. Skrzypkowo gm. Obrowo

W dniu 19 maja 2023 r. inspektorzy WIOŚ Bydgoszcz Delegatura w Toruniu przeprowadzili czynności służbowe, związane z obserwacją wytypowanych miejsc, podejrzanych o nielegalne zakopywanie odpad...
Czytaj więcej
22.05.2023

Informujemy, że w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie w Warszawie z dniem 1 stycznia 2023 roku został uruchomiony całodobowy telefoniczny numer dyżurny.

Organy PGW Wody Polskie są organami właściwymi w sprawach gospodarowania wodami. Wody Polskie mogą dokonywać rozpoznania zanieczyszczenia w terenie, a także ustalać zakłady, które do danego...
Czytaj więcej

Wylewanie nieznanych substancji na terenie firmy przy ul. Płaskiej w Toruniu

W dniu 19.05.2023 r. Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Toruniu została poinformowana przez Straż Miejską w Toruniu o podejrzeniu wylania nieznanych substancji na tereni...
Czytaj więcej
19.05.2023

Zmiana koloru wody w jeziorze Pakoskim

W dniu 15.05.2023 r. do WIOŚ w Bydgoszczy wpłynęło anonimowe zgłoszenie dotyczące zanieczyszczenia wód jeziora Pakoskiego oraz śnięcia ryb na wysokości plaży w m. Janikowo. Bezpośrednio ...
Czytaj więcej

Spotkanie z dyrektorem Okręgowego Urzędu Górniczego w Gdańsku

W ramach realizacji  zapisów porozumienia zawartego w dniu 14.12.2022 r. pomiędzy Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska a Prezesem Wyższego Urzędu Górniczego, w dniu 12 maja 2023 r. Kujaw...
Czytaj więcej
16.05.2023

Niebezpieczne substancje na terenie „pozachemowskim”

W dniu 08.05.2023 r. zostało przekazane przez Redaktora Gazety Wyborczej zawiadomienie o magazynowaniu, na terenie pozachemowskim, substancji niebezpiecznych w budynku, który nie został zabezpiec...
Czytaj więcej
09.05.2023

Zanieczyszczenie wód powierzchniowych rz. Kicz i rz. Brda – aktualizacja

WIOŚ w Bydgoszczy przedstawia ustalenia dotyczące skutków awarii na oczyszczalni w Tucholi, o której informowaliśmy w dniu 25.04.2023 r.: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszcz...
Czytaj więcej

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu
Służba cywilna
Ministerstwo Klimatu i Środowiska
Stop smog
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
Unia Europejska