a a a
BIP Facebook ePuap

Aktualności

Archiwum
18.11.2022

Nieoczyszczone ścieki w Wiśle

W dniu 17 listopada 2022 r. do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska Bydgoszczy Delegatura w Toruniu wpłynęło zgłoszenie interwencyjne z Toruńskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego d...
Czytaj więcej

Podejrzenie zanieczyszczenia ściekami rowu zlokalizowanego na terenie m. Lipno

W dniu 17.11.2022 r. do delegatury WIOŚ we Włocławku wpłynęło zgłoszenie interwencyjne, dotyczące zanieczyszczenia ściekami rowu zlokalizowanego na terenie m. Lipno, który ma ujście do rz...
Czytaj więcej

Spotkanie w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie

W dniu 17 listopada 2022 r. w odbyło się spotkanie w ramach projektu unijnego prowadzonego w Turcji pn.: Protection of Waters Against Agricultural Pollution Through Establishment of a Monitoring a...
Czytaj więcej
17.11.2022

Akcja kontrolna „Nielegalne odpady”

W dniu 16.11.2022 r., inspektorzy Delegatury WIOŚ we Włocławku wraz z funkcjonariuszami Krajowej Administracji Skarbowej, przeprowadzili akcję kontrolną transportów odpadów w ramach wspólnyc...
Czytaj więcej
14.11.2022

Dzień czystego powietrza

Dziś, 14 listopada, obchodzimy „Dzień czystego powietrza”. Przypada on po raz 18 w Polsce. Dzień, który ma uzmysławiać wszystkim nam jak ważne jest powietrze. Ma powodować walkę o czyst...
Czytaj więcej
04.11.2022

Rdzawe zabarwienie wód rzeki Rakutówki

W związku z doniesieniami medialnymi dotyczącymi podejrzenia zanieczyszczenia wód rzeki Zgłowiączki z uwagi na jej rdzawe zabarwienie, w dniu 04.11.2022 r. inspektorzy Delegatury WIOŚ we Włoc...
Czytaj więcej
03.11.2022

Promocja działań IOŚ w Małej Nieszawce

Promocja działań Inspekcji Ochrony Środowiska w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Małej Nieszawce. W dniu 27.10.2022 r. odbyło się spotkanie Inspektorów WIOŚ z uczniami klasy 5 szk...
Czytaj więcej
31.10.2022

Nielegalne miejsce magazynowania odpadów w m. Toruń

W dniu 29 października 2022 r. inspektorzy WIOŚ w Bydgoszczy Delegatury w Toruniu ujawnili nielegalne miejsce magazynowania odpadów w m. Toruń przy ul. Płaskiej. Przy współudziale Policji ...
Czytaj więcej
25.10.2022

Zanieczyszczenie rzeki Noteć

W dniu 23.10.2022 r. w godzinach wieczornych do inspektorów dyżurnych WIOŚ  w Bydgoszczy wpłynęło telefoniczne zgłoszenie dotyczące  przedostania się substancji ropopochodnej z terenu jed...
Czytaj więcej

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu
Służba cywilna
Ministerstwo Klimatu i Środowiska
Stop smog
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
Unia Europejska