a a a
BIP Facebook ePuap

Aktualności

Archiwum
25.01.2023

Odpady ujawnione w wyrobisku

W związku z informacją o zakopywaniu odpadów na terenie wyrobiska w m. Popielewo, gm. Koronowo, w dniach 24 -25 stycznia 2023 r. inspektorzy Wydziału Inspekcji WIOŚ w Bydgoszczy wraz z funkcjon...
Czytaj więcej
23.01.2023

Ujawniono zakopywanie odpadów

Na terenie prywatnej działki zlokalizowanej w gminie Chodecz ujawniono zakopywanie odpadów. W dniach 18-19 stycznia 2023 r. trwały czynności inspektorów Delegatury WIOŚ we Włocławku przy wsp...
Czytaj więcej
19.01.2023

Porozumienie o współpracy z Kujawsko-Pomorskim Wojewódzkim Lekarzem Weterynarii

W dniu 18 stycznia 2023 r., zostało podpisane porozumienie o współpracy między Kujawsko-Pomorskim Wojewódzkim Lekarzem Weterynarii a Kujawsko-Pomorskim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowi...
Czytaj więcej
17.01.2023

Wykorzystanie zadymiarki w związku z podejrzeniem zrzutu ścieków

W związku z interwencją dotyczącą zanieczyszczenia ściekami rowu zlokalizowanego na terenie m. Lipno, o której informowaliśmy w dniu 05.01.2023 r., w ramach czynności kontrolnych w dniu 13.0...
Czytaj więcej
05.01.2023

Zanieczyszczenie ściekami rowu na terenie miasta Lipno

W dniu 04.01.2023 r. do delegatury WIOŚ we Włocławku wpłynęło zgłoszenie interwencyjne, dotyczące zanieczyszczenia ściekami rowu zlokalizowanego na terenie m. Lipno, który ma ujście do rz...
Czytaj więcej
03.01.2023

Zanieczyszczenie Wisły

W dniu 30 grudnia 2022 r. do WIOŚ w Bydgoszczy, Delegatura Toruń, wpłynęło zgłoszenie dotyczące zanieczyszczenia Wisły w okolicach Mariny w Grudziądzu. Na miejsce niezwłocznie udali się i...
Czytaj więcej
22.12.2022

Podziękowania za uczestnictwo w kontrolach

(więcej…)...
Czytaj więcej
14.12.2022

Odpady zakopane na terenie działki w powiecie aleksandrowskim.

W związku ze zgłoszeniem dotyczącym podejrzenia zakopania odpadów na terenie działki w powiecie aleksandrowskim w dniu 13.12.2022 r. inspektorzy grupy interwencyjno-wyjazdowej Delegatury WIOŚ ...
Czytaj więcej
13.12.2022

Zakopywanie odpadów na prywatnej działce  w powiecie lipnowskim

W dniu 12.12.2022 r.  do Delegatury WIOŚ we Włocławku wpłynęło zgłoszenie dotyczące podejrzenia nielegalnego postępowania z odpadami  na prywatnej działce  w powiecie lipnowskim. Na mie...
Czytaj więcej

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu
Służba cywilna
Ministerstwo Klimatu i Środowiska
Stop smog
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
Unia Europejska