W dniu 06.02.2024 r. inspektorzy Delegatury WIOŚ we Włocławku wraz z funkcjonariuszami ITD Oddział Terenowy we Włocławek, przeprowadzili kontrole transportów odpadów w ramach akcji „Nielegalne odpady”. Akcję prowadzono na drodze krajowej DK 62. Łącznie w trakcie akcji skontrolowano 17 transportów, w tym zarówno pojazdy przewożące odpady w transporcie krajowym jak i międzynarodowym. Nie stwierdzono naruszeń w zakresie przepisów dotyczących transportu odpadów.

Przypominamy, iż przywóz do Polski oraz przewóz przez jej terytorium wybranych rodzajów odpadów podlega rejestracji w systemie SENT: https://wios.bydgoszcz.pl/aktualnosci/nowe-rodzaje-odpadow-objete-systemu-elektronicznego-nadzoru-transportu/