W dniu 25.03.2024 r. inspektorzy WIOŚ w Bydgoszczy wraz z funkcjonariuszami  KAS przeprowadzili kontrole transportów odpadów w ramach akcji „Nielegalne odpady”.

Akcję prowadzono na drodze krajowej DK 25. Łącznie w trakcie akcji skontrolowano 11 transportów.

Nie stwierdzono naruszeń w zakresie przepisów dotyczących transportu odpadów. Kontroli podlegała prawidłowość wykonywania transportu oraz weryfikacja dokumentów do nich dołączonych.