a a a
BIP Facebook ePuap

Aktualności

Informujemy, że w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie w Warszawie z dniem 1 stycznia 2023 roku został uruchomiony całodobowy telefoniczny numer dyżurny.

Informujemy, że w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie w Warszawie z dniem 1 stycznia 2023 roku został uruchomiony całodobowy telefoniczny numer dyżurny.

Organy PGW Wody Polskie są organami właściwymi w sprawach gospodarowania wodami. Wody Polskie mogą dokonywać rozpoznania zanieczyszczenia w terenie, a także ustalać zakłady, które do danego zbiornika odprowadzają ścieki, dokonywać przeglądów pozwoleń wodno-prawnych pod kątem określonych w pozwoleniach wskaźników zanieczyszczeń. Ponadto zgodnie z art. 343 ust 6 ustawy Prawo wodne, jeżeli w toku kontroli zostanie…

Czytaj więcej
Wylewanie nieznanych substancji na terenie firmy przy ul. Płaskiej w Toruniu

Wylewanie nieznanych substancji na terenie firmy przy ul. Płaskiej w Toruniu

W dniu 19.05.2023 r. Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Toruniu została poinformowana przez Straż Miejską w Toruniu o podejrzeniu wylania nieznanych substancji na terenie jednego z zakładów w Toruniu przy ul. Płaskiej. Substancje znajdowały się w zbiornikach typu mauzer i charakteryzowały się silnym zapachem. Po otrzymaniu zgłoszenia, pracownicy WIOŚ udali się niezwłocznie we wskazane…

Czytaj więcej
Zmiana koloru wody w jeziorze Pakoskim

Zmiana koloru wody w jeziorze Pakoskim

W dniu 15.05.2023 r. do WIOŚ w Bydgoszczy wpłynęło anonimowe zgłoszenie dotyczące zanieczyszczenia wód jeziora Pakoskiego oraz śnięcia ryb na wysokości plaży w m. Janikowo. Bezpośrednio po przyjęciu zgłoszenia inspektorzy dyżurni udali się w teren. Na wskazane miejsce przyjechał również przedstawiciel Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie i dalsze działania prowadzone były wspólnie. Podczas wizji lokalnej…

Czytaj więcej
1 2 3 4 82