a a a
BIP Facebook ePuap

Aktualności

Gazeta Pomorska: „Nielegalne odpady w dawnej żwirowni pod Koronowem. Takich miejsc w Kujawsko-Pomorskiem jest więcej”

Gazeta Pomorska: „Nielegalne odpady w dawnej żwirowni pod Koronowem. Takich miejsc w Kujawsko-Pomorskiem jest więcej”

O stwierdzonych w ostatnim czasie przypadkach nielegalnego pozbywania się odpadów, ujawnionych przez WIOŚ w Bydgoszczy i działaniach Inspektoratu w tym zakresie, napisała Gazeta Pomorska. Link do artykułu: https://pomorska.pl/nielegalne-odpady-w-dawnej-zwirowni-pod-koronowem-takich-miejsc-w-kujawskopomorskiem-jest-wiecej/ar/c1-17276781 Uczulamy mieszkańców, aby o wszystkich podobnych zdarzeniach niezwłocznie informować WIOŚ w Bydgoszczy, policję lub władze gminy.

Czytaj więcej
Odpady na polu w m. Giebnia

Odpady na polu w m. Giebnia

W dniu 01.02.2023 r. dyżurni WIOŚ w Bydgoszczy otrzymali od przedstawiciela Policji zgłoszenie, że w m. Giebnia, gm. Pakość porzucone zostały odpady szkła i tworzyw sztucznych. Wizja wykonana przez inspektorów tej informacji nie potwierdziła – stwierdzono, że na polu jest złożona pryzma obornika. Ponieważ ww. czynności prowadzono w późnych godzinach wieczornych (a więc w ograniczonej…

Czytaj więcej
Akcja „Nielegalne odpady”

Akcja „Nielegalne odpady”

W dniu 01.02.2023 r., inspektorzy Delegatury WIOŚ we Włocławku wraz z funkcjonariuszami Policji, przeprowadzili akcję kontrolą transportów odpadów w ramach wspólnych działań „Nielegalne Odpady”. W trakcie akcji skontrolowano 9 pojazdów. Sprawdzano zgodność transportu ze szczegółowymi przepisami w zakresie transportu odpadów, w tym załączone do transportu dokumenty. W jednym przypadku, na podstawie oceny morfologicznej odpadów stwierdzono,…

Czytaj więcej
1 2 3 4 5 6 76