a a a
BIP Facebook ePuap

Aktualności

Zmiana koloru wody w jeziorze Pakoskim

Zmiana koloru wody w jeziorze Pakoskim

W dniu 15.05.2023 r. do WIOŚ w Bydgoszczy wpłynęło anonimowe zgłoszenie dotyczące zanieczyszczenia wód jeziora Pakoskiego oraz śnięcia ryb na wysokości plaży w m. Janikowo. Bezpośrednio po przyjęciu zgłoszenia inspektorzy dyżurni udali się w teren. Na wskazane miejsce przyjechał również przedstawiciel Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie i dalsze działania prowadzone były wspólnie. Podczas wizji lokalnej…

Czytaj więcej
Spotkanie z dyrektorem Okręgowego Urzędu Górniczego w Gdańsku

Spotkanie z dyrektorem Okręgowego Urzędu Górniczego w Gdańsku

W ramach realizacji  zapisów porozumienia zawartego w dniu 14.12.2022 r. pomiędzy Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska a Prezesem Wyższego Urzędu Górniczego, w dniu 12 maja 2023 r. Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska  spotkał się z  dyrektorem Okręgowego Urzędu Górniczego w Gdańsku. W trakcie spotkania omówione zostały zasady dalszego współdziałania obu organów oraz  ich dotychczasowe doświadczenia, wynikające z…

Czytaj więcej
Niebezpieczne substancje na terenie „pozachemowskim”

Niebezpieczne substancje na terenie „pozachemowskim”

W dniu 08.05.2023 r. zostało przekazane przez Redaktora Gazety Wyborczej zawiadomienie o magazynowaniu, na terenie pozachemowskim, substancji niebezpiecznych w budynku, który nie został zabezpieczony przed dostępem osób postronnych. Inspektorzy dyżurni WIOŚ w Bydgoszczy niezwłocznie udali się na wskazane miejsce.  gdzie potwierdzili, że w jednym z budynków znajduje się duża ilość różnej wielkości pojemników.  Umieszczone na…

Czytaj więcej
1 2 3 4 5 83