a a a
BIP Facebook ePuap

Aktualności

Nielegalne magazynowanie odpadów w Sępólnie Krajeńskim

Nielegalne magazynowanie odpadów w Sępólnie Krajeńskim

W godzinach wieczornych w dniu 30.01.2023 r. dyżurni WIOŚ w Bydgoszczy zostali poinformowani o nielegalnym zmagazynowaniu odpadów na terenie podmiotu prowadzącego działalność w Sępólnie Krajeńskim. Ponieważ organy Inspekcji Ochrony Środowiska prowadzą działania ukierunkowane na zwalczanie przestępczości środowiskowej, inspektorzy natychmiast udali sią na wskazane miejsce, gdzie podjęli  działania mające na celu ustalenie skali nieprawidłowości oraz zebranie…

Czytaj więcej
Substancje na polu w m. Ludwiniec

Substancje na polu w m. Ludwiniec

W dniu 30.01.2023 r. wpłynęło do tut. Inspektoratu zgłoszenie dotyczące nielegalnego składowania odpadów na polu w m. Ludwiniec, gm. Pakość. Inspektorzy WIOŚ przy udziale Policji przeprowadzili oględziny na wskazanym w zgłoszeniu terenie. Czynności prowadzone były w trybie art. 10B ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2021 r….

Czytaj więcej
Zanieczyszczenie brzegu Jeziora Pakoskiego

Zanieczyszczenie brzegu Jeziora Pakoskiego

W dniu  28.01.2023 r. około godziny 12:10 inspektorzy dyżurni przyjęli zgłoszenie z Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego,  dotyczące zanieczyszczenia niezidentyfikowaną substancją brzegu jeziora Pakoskiego. W tym samym dniu przeprowadzono rozpoznanie zanieczyszczenia w ternie, wspólnie z druhami PSP Inowrocław oraz OSP Janikowo. Inspektorzy stwierdzili, że brzeg w kilku miejscach jest zanieczyszczony rdzawym, bezwonnym osadem. W miejscach tych…

Czytaj więcej
1 3 4 5 6 7 76