a a a
BIP Facebook ePuap

Aktualności

Zanieczyszczenie rzeki Flis

Zanieczyszczenie rzeki Flis

W dniu 05.02.2021 r. Inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, w ramach zaplanowanej kontroli, przeprowadzili oględziny na odcinku rzeki Flis. Wizja wykazała, że wylotem wód opadowych i roztopowych, zbieranych z terenu działalności prowadzonych przy ul. Grunwaldzkiej, odprowadzane są ścieki o dużym ładunku zanieczyszczeń. Pobrano próbkę wody w celu przeprowadzenia badan laboratoryjnych. W jednej z…

Czytaj więcej
Uwaga na podkłady kolejowe

Uwaga na podkłady kolejowe

Zużyte drewniane podkłady kolejowe powstające podczas likwidacji i remontów linii kolejowych czy tramwajowych coraz częściej pojawiają się w naszym bezpośrednim otoczeniu. Nieuczciwi  sprzedawcy wprowadzają je do obrotu jako drewno opałowe lub materiał budowlany do powtórnego wykorzystania. Zdarza się, że drewniane podkłady z demontażu torów kolejowych są porzucane w pobliżu ogródków działkowych, przy drogach, na polach. Drewniane…

Czytaj więcej
Azbest – „Cichy zabójca”

Azbest – „Cichy zabójca”

Materiały zawierające azbest były powszechnie stosowane w budownictwie lat 70-tych i 80-tych. Ze względu na silne działanie rakotwórcze włókien i pyłu azbestowego Polska realizuje Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032. Wyroby zawierające azbest powinny zostać zinwentaryzowane, usunięte i poddane utylizacji najpóźniej do końca roku 2032. Inwentaryzacją wyrobów azbestowych zajmują się jednostki samorządu terytorialnego. Przedsiębiorcy…

Czytaj więcej
1 70 71 72 73 74 90