a a a

Aktualności

Kolejny pożar odpadów

Kolejny pożar odpadów

W dniu 31.03.2021 r. we wczesnych godzinach porannych na terenie działki w m. Łowiczek, gmina Bądkowo wybuchł kolejny pożar. To już 10 samozapłon zgromadzonych na działce odpadów w przeciągu ostatnich 2 tygodni. W wyniku pożaru nadpaleniu uległa pryzma odpadów pochodzenia komunalnego magazynowana na terenie działki. Pożar objął powierzchnię około 60 m2 odpadów. Akcja gaśnicza koordynowana…

Czytaj więcej
Konsekwencje prowadzenia nielegalnej działalności

Konsekwencje prowadzenia nielegalnej działalności

Dzięki zawiadomieniu o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, skierowanemu przez Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska do Prokuratury Rejonowej w Lipnie, właścicielowi nielegalnego złomowiska w m. Suradowo (gmina Lipno) został postawiony zarzut popełnienia przestępstwa z art. 183 § 1 Kodeksu karnego w związku z art. 163 § 1 pkt 1 i 3. Zarzuty dotyczą przetwarzania odpadów w warunkach…

Czytaj więcej
Ponawiamy apel do wszystkich właścicieli posesji

Ponawiamy apel do wszystkich właścicieli posesji

Pamiętaj, że odpady na Twojej działce – to Twój problem! Ponownie uczulamy właścicieli posesji , że zgodnie z obowiązującym prawem, za odpady porzucone na Twoim terenie, odpowiedzialność ponosi właściciel gruntu. W związku z powyższym, koszt utylizacji złożonych odpadów spoczywa na właścicielu nieruchomości, a nie na porzucającym odpady! Jeśli zauważysz porzucone odpady lub jesteś świadkiem ich…

Czytaj więcej
1 78 79 80 81 82 101