W związku ze zgłoszeniem dotyczącym zakopywania odpadów na terenie żwirowni w powiecie lipnowskim, w dniu 18.07.2022 r. inspektorzy z grupy interwencyjno-wyjazdowej Delegatury WIOŚ we Włocławku przeprowadzili oględziny terenu. W trakcie oględzin stwierdzono, iż na jednej z działek doszło do zakopania odpadów w postaci rozdrobnionych tworzyw sztucznych pochodzenia komunalnego. O sprawie informowaliśmy tutaj: https://wios.bydgoszcz.pl/aktualnosci/czynnosci-prowadzone-na-terenie-zwirowni-przez-czlonkow-grupy-interwencyjno-wyjazdowej-w-zwiazku-z-podejrzeniem-popelnienia-przestepstwa/

Na podstawie kontroli stwierdzono przetwarzanie odpadów bez wymaganego zezwolenia, w związku z czym na właściciela żwirowni nałożono administracyjną karę pieniężną w wysokości 100 tys. zł. Ponadto skierowano zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa z art. 183 § 1 Kodeksu karnego, w związku z przetwarzaniem odpadów wbrew przepisom, w takich warunkach lub w taki sposób, że może to zagrozić życiu lub zdrowiu człowieka lub spowodować obniżenie jakości wody, powietrza lub powierzchni ziemi lub zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym.

W dniu 30 czerwca 2023 r. Prokuratura Rejonowa w Lipnie poinformowała, że akt oskarżenia przeciwko właścicielowi żwirowni został przesłany do Sądu Rejonowego w Lipnie.

Za powyższy czyn grozi kara pozbawienia wolności od roku do 10 lat.