a a a
BIP Facebook ePuap

Aktualności

Szkolenie z ustawy o ochronie informacji niejawnych

Szkolenie z ustawy o ochronie informacji niejawnych

W dniu 6 lutego 2020 r. w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy przy ul. Ks. P. Skargi 2 odbyło się szkolenie zorganizowanie przez Pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych dla pracowników zatrudnionych w WIOŚ i Delegaturach w Toruniu i we Włocławku mogących mieć  dostęp do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone”. Szkolenie obejmowało wiedzę…

Czytaj więcej
Kontrola interwencyjna oczyszczalni ścieków  eksploatowanej przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Złotnikach Kujawskich

Kontrola interwencyjna oczyszczalni ścieków eksploatowanej przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Złotnikach Kujawskich

W dniu 5 lutego 2020 roku, w związku ze zgłoszeniem dotyczącym zanieczyszczenia rowu melioracyjnego w miejscowości Mierzwin, została rozpoczęta kontrola interwencyjna oczyszczalni ścieków  eksploatowanej przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Złotnikach Kujawskich. W  toku kontroli została przeprowadzona wizja lokalna, połączona z poborem próbki ścieków oczyszczonych do badań laboratoryjnych. Dalsze działania WIOŚ w Bydgoszczy uzależnione będą od…

Czytaj więcej
Informacja o zmianach w  zakresie dotyczącym ewidencji i sprawozdań składanych do Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO)

Informacja o zmianach w zakresie dotyczącym ewidencji i sprawozdań składanych do Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO)

31 stycznia 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw w zakresie dotyczącym ewidencji i sprawozdań składanych do Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO). Nowelizacja ustawy dopuszcza  równolegle prowadzenie ewidencji w BDO oraz w formie papierowej w terminie…

Czytaj więcej
1 89 90 91