a a a

Aktualności

Substancje ropopochodne w wodach rowu Hermana

Substancje ropopochodne w wodach rowu Hermana

W dniu 24.12.2020 r. dyżurny Komendy Miejskiej PSP w Grudziądzu zgłosił, iż na powierzchni lustra wody w rowie Hermana w Grudziądzu zaobserwowano film zanieczyszczeń substancji ropopochodnych. Na miejsce udali się inspektorzy WIOŚ wraz z próbkobiorcą z Centralnego Laboratorium Badawczego. Na miejscu zidentyfikowano wylot, którym zanieczyszczenia przedostały się do wód. Funkcjonariusze straży pożarnej zabezpieczyli wylot i…

Czytaj więcej
Porzucone odpady w m. Strzelewo

Porzucone odpady w m. Strzelewo

W dniu 19.12.2020 r., Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego, przekazało do WIOŚ w Bydgoszczy informację o porzuconych w miejscowości Strzelewo (gm. Sicienko) odpadach – w postaci pojemników z barwnikami do lakierów. Przybyli na miejsce inspektorzy WIOŚ w Bydgoszczy przeprowadzili oględziny, podczas których ustalono, że na terenie sąsiadującym z rowem melioracyjnym porzucone zostały 44 beczki z odpadami…

Czytaj więcej
Wyciek w Radojewicach

Wyciek w Radojewicach

W odpowiedzi na zgłoszenie interwencyjne, dotyczące uszkodzenia zbiornika i wycieku zmagazynowanej w nim substancji, powstającej w biogazowni w m. Radojewice (gm. Dąbrowa Biskupia), inspektorzy WIOŚ w Bydgoszczy przeprowadzili w dniu 15.12.2020 r. oględziny miejsca zdarzenia, które potwierdziły wyciek pofermentu na pobliskie pole uprawne. Dzięki działaniom tut. Inspektoratu, podjętym niezwłocznie po przyjęciu zgłoszenia, Wojewódzkie Centrum Zarzadzania…

Czytaj więcej
1 87 88 89 90 91 103